Treningsprogram

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Ta gjerne kontakt med oss!

Den enkleste måten å komme i kontakt med oss på, er å fylle ut dette skjemaet.