.

Treningsprogram i ACT

Aksept og verdibasert atferdsterapi

Bedre Terapeuter tilbyr et treningsprogram som går i dybden og gir nok ferdigheter til at du kan anvende ACT i din kliniske praksis.

Målgruppe

Helsepersonell: psykologer, psykiatere, leger, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og annet helsepersonell med relevant klinisk bakgrunn eller arbeidssituasjon.

Tid

12 dagers treningsprogram, fordelt på 4 kurssamlinger.

Mål

Klinikere som jobber med ACT har ofte god nytte personlig av å prøve ut ACT- modellen på eget liv. Overordnet mål er at kursdeltakerne over et 12 dagers program sammen vokser til å bli bedre terapeuter.

Kostnad

Samlet pris for 12 dager med undervisning og trening: 32.000 Kr

HVA ER ACT?

Behandlingen dreier seg om å hjelpe deg å få klarhet i hva du ønsker å stå for i livet, hva som er viktig for deg dypest i hjertet ditt eller i det store bildet.

 Behandlingen fokuserer på å la det som er viktig for deg styre, motivere og inspirere deg til å gjøre meningsfulle endringer i livet. ACT handler også om å lære ferdigheter for å håndtere vonde tanker, følelser og kroppslige fornemmelser effektivt, slik at de får mindre innvirkning på deg. Dette gjøres blant annet ved hjelp av øvelser i oppmerksomt nærvær. ACT regnes som evidensbasert behandling for en rekke psykiske lidelser.

OM PROGRAMMET

Dette er et 12 dagers treningsprogram, fordelt på 4 kurssamlinger. Programmet består av en blanding av undervisning, opplevelsesbaserte øvelser, kasus og demonstrasjoner av ACT på både video og live. Du får en unik mulighet til å lære og å trene på spesifikke ACT ferdigheter med feedback både fra de andre deltakerne, og fra erfarne ACT-trenere.

For å skape et godt læringsmiljø har vi erfart at det lønner seg å etablere faste læringsgrupper som jobber sammen over tid. Når læringsgruppene er satt vil vi bruke tid på å introdusere overveid øvelse (deliberate practice) som arbeidsform. Overveid øvelse er en effektiv måte å bygge kliniske ferdigheter på.

12 dagers treningsprogram, fordelt på 4 kurssamlinger.

OM OSS
gutta

Siden 2017 har Asle og Thorvald holdt ACT kurs for en rekke institusjoner, sykehus og fagforeninger. I 2019 startet Bedre Terapeuter ACT treningsprogrammet, og per i dag har vi utdannet over 200 terapeuter. 

Asle og Thorvald er erfarne terapeuter med langvarig engasjement i bruk av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som en terapeutisk tilnærming. Begge har solid erfaring med anvendelse av ACT i ulike kliniske settinger, og deres dedikasjon til denne metoden reflekteres gjennom omfattende veiledning av andre fagpersoner, kursvirksomhet, og aktiv deltakelse i implementeringen av ACT i klinisk praksis.

Asle Elen
Thorvald Andersen
TIDLIGERE DELTAKERE SIER:

Ønsker du litt mer
informasjon før du melder
deg på?

Dersom du har spørsmål om behandling eller ønsker å diskutere om Aksept og Verdibasert Atferdsterapi (ACT) passer for deg, er du velkommen til å ta kontakt. Vi vil gjerne høre fra deg, og vil sørge for å komme tilbake til deg så raskt som mulig for å besvare dine spørsmål eller avtale en samtale.