Hva er ACT?

Hva er egentlig ACT og hvordan kan denne behandlingen hjelpe deg?

Økt psykologisk fleksibilitet:

ACT hjelper deg med å utvikle evnen til å tilpasse deg endrede omstendigheter og opprettholde en adaptiv atferd til tross for utfordringer og ubehag.

Bedre forståelse av egne verdier:

Terapien hjelper deg med å identifisere og klargjøre dine kjerneverdier, og oppmuntrer deg til å ta beslutninger og handle i samsvar med disse verdiene.

Redusert påvirkning av negative tanker og følelser:

ACT lærer deg teknikker for å forholde deg til negative tanker på en mindre påvirkende måte, slik at du kan oppleve dem uten å bli overveldet eller styrt av dem.

Bedre mestring av livets utfordringer:

ACT gir deg verktøy for å håndtere livets utfordringer på en mer konstruktiv måte, ved å fokusere på handlinger som er i tråd med dine verdier, selv når det er vanskelig. Dette kan bidra til å skape en følelse av formål og tilfredshet.

Aksept og verdibasert atferdsterapi (Acceptance and Commitment Therapy; ACT) er en form for kognitiv atferdsterapi.

Behandlingen dreier seg om å hjelpe deg å få klarhet i hva du ønsker å stå for i livet, hva som er viktig for deg dypest i hjertet ditt eller i det store bildet.

 Behandlingen fokuserer på å la det som er viktig for deg styre, motivere og inspirere deg til å gjøre meningsfulle endringer i livet. ACT handler også om å lære ferdigheter for å håndtere vonde tanker, følelser og kroppslige fornemmelser effektivt, slik at de får mindre innvirkning på deg. Dette gjøres blant annet ved hjelp av øvelser i oppmerksomt nærvær. ACT regnes som evidensbasert behandling for en rekke psykiske lidelser.

Bakgrunn for programmet

I mange år har vi hatt et ønske om å lage et kursprogram som går nok i dybden og gir nok ferdigheter til at du kan anvende ACT i din kliniske praksis etter gjennomført kurs.  

Vi ble kjent i 2010, da Steven Hayes holdt en ACT workshop i Molde. Vi fant ikke noen ACT-kurs i Norge, og vi måtte derfor dra på workshops og søke veiledning i utlandet. Mange av kursene var givende, men vi savnet å trene ACT på norsk. Mange av ACT-kursene dekket den grunnleggende teorien, men ga begrenset mulighet til å øve på bruk av behandlingen. Basert på dette bestemte vi oss for å lage et program som både vektla teori og ferdighetsbygging. Det finnes et utall av bøker skrevet om ACT, men det er ikke det samme som å få muligheten til å trene gjentatte ganger på intervensjoner med umiddelbar tilbakemelding. Med andre ord har vi forsøkt å lage det programmet vi ønsket oss selv da vi skulle lære ACT. (sitater fra tidligere deltakere).   

Siden 2017 har vi holdt ACT kurs for en rekke institusjoner, sykehus og fagforeninger. I 2019 startet Bedre Terapeuter ACT treningsprogrammet, og per i dag har vi utdannet over 200 terapeuter.