Om Oss

Asle Thude Elen

Psykologspesialist

Brukt ACT siden 2010 og anvendt dette i forskjellige settinger; individuelt på DPS, gruppeterapi, privatpraksis, BUP, lederutvikling/omstilling, rehabilitering og samtidig rus og psykiatri (ROP). Veiledet psykologer og annet helsepersonell innen bruk av ACT. Jobbet flere år med implementering av ACT. Veiledes nå av Emily Sandoz, tidligere av Ross White og Matthieu Villate (klinisk bruk av RFT). Holdt 75 dager med ACT kurs for helsepersonell siden 2015. Asle har også motiverende intervju trenerutdannelse.

Arbeidsted: Stiftelsen CatoSenteret

Thorvald Andersen

Psykologspesialist

Har brukt ACT siden 2010, blant annet ved psykoseproblematikk, langvarige smerter, arbeid med barn- og unge og i allmennpsykiatrisk poliklinikk. Thorvald har fått langvarig veiledning av Dr Jason Luoma, Dr Kirk Strosahl og Dr Robyn D. Walser. De siste årene har han veiledet psykologer, og han har holdt en rekke kurs om ACT.  

Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold, Smertepoliklinikken  
Tønsberg Medisinske Senter (privat praksis)